Jsme největší eshop s akvaristikou v ČR a SK!

Jaký zvolit substrát do akvária

V kategorii: Vše o akvarijních substrátech

Dnes přinášíme opět článek od Marcela z jeho stránek akva. Doporučuji projít si tento web, jelikož na něm přibyly další užitečné články.

Substrát je jedním z pilířů akvária. Neměl by být chápán jen jako mechanický materiál, který slouží k zakořenění rostlin, ale také jako zdroj organických živin a biologický filtr. Substrát se v kombinaci s klasickým biologickým filtrem stará o odbourávání převážné většiny amoniaku (největšího nepřítele akvaristů). Substrát by měl být v ideálním případě porézní a jílovitý. V porézním substrátu se usazují užitečné (nitrifikační) bakterie a ostatní mikroorganismy, které odbourávají toxické produkty organických rozkladných procesů a převádějí je na méně toxické živiny (amoniak > dusitany > dusičnany). Pokud v akváriu použijete nevhodný substrát, ve kterém se nebudou moci usídlit kolonie užitečných mikroorganismů, budete muset organický odpad odstraňovat důkladným odkalováním. Jakmile odpad propadne substrátem do nižších pater, začne tam zahnívat, což bude mít dříve či později za následek vyšší produkci toxického amoniaku. Při jeho uvolnění do vodního sloupce se vám pak mohou rozbujet řasy.

Dvojí pohled na substrát

Mezi akvaristy existuje dvojí pohled na substrát:

 • Substrát jako inertní (chemicky neovlivňující) mechanický materiál, který slouží především k zakořenění rostlin → např. křemičité písky [vyžaduje odkalování] Vhodný pro hustě zarybněná chovná akvária s malým počtem rostlinek
 • Substrát jako zdroj organických živin a biologický filtr → např. speciální jílovité|pórovité substráty ADA Aqua Soil nebo Rataj Profi Soil [nevyžaduje odkalování nebo jen v omezené míře]
 1. Vhodný pro hustě osázená rostlinná akvária s malým počtem rybek
 2. Var.1: ADA Power Sand (vrstva 1-2cm) + prášková aditiva (Bacter 100, Clear Super) + ADA Aqua Soil (vrstva 5-7cm)
 3. Upozornění: Aqua Soil celkem výrazně snižuje pH a KH (pH 6, KH 1) - výsledná akvarijní voda je tak měkká a mírně kyselá !
 4. Substrát "ADA Aqua Soil Amazonia" je bohatý na amoniak (NH3) a organické kyseliny (kyselinu huminovou a octovou)
 5. Během zabíhání akvária mohou ze substrátu do vody unikat ve zvýšené míře dusíkaté živiny; doporučuje se akvárium osadit co největším počtem rostlinek
 6. Dno s tímto substrátem se nedoporučuje odkalovat
 7. (výměna vody se provádí odsáváním výše nade dnem; substrát je příliš lehký, takže by snadno mohlo dojít k jeho nasátí; jeho rozvířením by se navíc uvolnily do vody cenné živiny a kal)
 8. Var.2: Rataj Profi Soil (nebo Aquaclay ground + Aquaclay ground staré dno)
 9. Zrnitost: nejlépe kolem 1-4 mm
 10. Materiál: nejlépe jílovitý (na dno hrubší a pokud možno starší, nad to pak jemnější)
 11. Tloušťka: nejlépe 10cm (tvar dna podle osobních preferencí)

 

Substrát jako zdroj živin

Většina akvaristů se při výživě rostlin zaměřuje buď na vodní sloupec (tj. používá tekuté hnojivo určené pro výživu rostlin přes listy) nebo na substrát (tj. používá tuhé hnojivo určené pro výživu rostlin přes kořeny). Pokud už se akvaristé měří obsah dostupných živin, týká se to obvykle jen živin obsažených ve vodním sloupci, přičemž na živiny obsažené v substrátu se často zapomíná (což je pochopitelné i z toho důvodu, že pro měření obsahu živin v substrátu nejsou na trhu za rozumnou cenu dostupné žádné kvalitní testy).

Celá řada akvaristů přišla na to, že používání různých výživných substrátů obohacených o prvky NPK, případně ještě o některé organické sloužky (např. huminové kyseliny), postačuje k pěstování většiny vodních rostlin (bez nutnosti přihnojování anorganickými hnojivy do vodního sloupce) po celkem dlohou dobu v řádu měsíců (a někdy i let). Přesto nejvhodnějším způsobem, jak dodávat rostlinám potřebné živiny, je kombinovat všechny dostupné možnosti: ryby (resp. jejich exkrementy), vodní sloupec a substrát.

Testy vybraných substrátů

Obsah živin v substrátu:

Substrát

NH4-N

NO3-N

P

K

Fe

Cu

(ppm = mg/kg)

ADA Aqua Soil Amazonia (nový)

263

9

111

390

325

1

ADA Aqua Soil Amazonia (starý)1)

15

28

155

554

216

2

ADA Power Sand

441

1616

160

1240

34

3

Own Harbor delta2)

16

2

19

127

174

9


Fyzikálně-chemické vlastnosti substrátu:

Substrát

KVK3)

OH4)

Písek

Bahno

Jíl

meq/100g

%

ADA Aqua Soil Amazonia (nový)

25

6

20

38

42

ADA Aqua Soil Amazonia (starý)1)

27

5

22

36

42

ADA Power Sand

8

2

69

25

6

Own Harbor delta2)

27

2

11

68

21

 

Jak vyplývá z analýzy, nový substrát ADA Aqua Soil Amazonia obsahuje extrémně vysokou koncentraci NH4. To je podle všeho také důvodem vysokých koncentrací čpavku u nově založených akváriích s těmito substráty, kde dochází k únikům čpavku ze substrátu do vodního sloupce. Po čase koncentrace NH4 výrazně klesá kvůli spotřebě rostlin, výměnám vody či oxidaci, při které je bakteriemi přeměňováno na NO3. Jíl podle všeho také váže PO4, to mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Přestože jsem pravidelně dodával do vodního sloupce 1 mg/L PO4 denně ve formě tekutého hnojiva, na konci týdne jsem měl ve vodě neměřitelné množství fosforečnanů.

To by podporovalo závěr, že PO4 do sebe substrát absorbuje z vodního sloupce, což je pravděpodobně způsobeno vyššími dávkami KH2PO4 při 18-ti měsíčním hnojení metodou Estimative Index. Podobně se v substrátu zvýšila koncentrace draslíku. Rovněž způsobeno přihnojováním a schopností substrátu vázat na sebe tyto látky. Jediný prvek, který časem rapidně v substrátu ubývá, je dusík. Pamatujte při vyhodnocování výsledků na to, že k těmto změnám docházelo v situaci, kdy byl vodní sloupec nasycen živinami (resp. živiny ve vodním sloupci nebyly v průběhu 18. měsíců limitním faktorem), takže rostliny neměly potřebu vytahovat živiny ze substrátu. V situaci, kdy by byl ve vodním sloupci živin nedostatek, by k vyčerpání živin ze substrátu docházelo mnohem rychleji. Na druhou stranu, osvětlení používané u testovaných akvárií bylo 2x silnější než je běžné u typických (podobně velkých) nádrží ADA.

Vysoké koncentrace  NKP + Fe

 

Vzhledem k vysokým koncentracím NKP + Fe v tomto substrátu není třeba do něj zpočátku přidávat nějaká další kořenová hnojiva. A vzhledem k extrémně vysoké koncentraci čpavku je důležité provádět zpočátku časté a velké výměny vody (30-50% 2x týdně po dobu prvních několika týdnů). Relativně malý úbytek železa ze substrátu v průběhu delšího časového období (18 měsíců) souvisí pravděpodobně s vysrážením tekutého chelátového železa, které se pak naváže na jíl v substrátu. Pokud jde o ADA Power Sand, ten se svým složením a obsahem živin podobá klasickým hnojivům na bázi pemzy s přídavkem rašeliny kvůli organické hmotě. Díky tomu také při použití tohoto substrátu není třeba v počátečním období přihnojovat rostliny dusíkem. Z analýzy také vyplývá, že místo substrátu ADA Power Sand je dobře možné použít i samotnou sloučeninu KNO3 (v potřebném množství), která se pak zasype substrátem ADA Aqua Soil Amazonia.

1) Testováno po 18-ti měsících používání, kdy bylo do vodního sloupce zároveň přihnojováno metodou Estimative Index.
2) Jílovitý substrát z povodí delty Owl Harbor v Kalifornii (USA), který se používá k pěstování rýže.
3) KVK = kationtová výměnná kapacita (angl. Cation-Exchange Capacity) v mmol*0.1 kg-1 [množství iontů, které je daný systém schopen poutat = sorpce půdy]
4) OH = organická hmota (angl. Organic Matter)

 

Zdroj: BARR, Tom: ADA Aqua Soil and Power Sand Analysis. Barr Report. January 2005, roč. 5, č. 1, s. 2.Zdroj: www.plantedtank.net, akvakertesz.hu

Získejte výhody

Přidejte se na naši Facebookovou stránku a získejte slevy, informaci o nových článcích a návodech, praktické tipy, inspirace a mnoho dalšího

Přidat se můžete zde

Jsme i na INSTAGRAMU

Na náš Instagram, stejně jako na naši FB stránku, pravidelně každý den přidáváme zajímavý obsah, jako slevy, tipy, videa a mnoho dalšího. Přidejte se i na náš IG a nic Vám neunikne.

Přidat se můžete zde