🎁🎄 Vánoční poukazy pro akvaristy Více zde

Jsme největší eshop s akvaristikou v ČR a SK!

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vkládání diskuzních příspěvků a funkce "hlídací pes"

1. Udělujete tímto souhlas společnosti INVITAL Aqua s.r.o. se sídlem v Hradci nad Moravicí, Opavská 397, 74741, IČ 02779897, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58541 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
- jméno / přezdívku
- emailovou adresu

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
a. zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím
b. využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:
a. zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Webhosting
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek anonymizování informací o diskutujícím u vašich příspěvků (úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu), popř. na slovní žádost (dopis, email) kompletní výmaz vašich diskuzních příspěvků.
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.