Jsme největší eshop s akvaristikou v ČR a SK!

Jak hnojit v akváriu založeném na substrátu INVITAL Japanese Soil

Na co by mělo být hleděno při údržbě a hnojení nádrží založených s výživnými substráty? Kde jsou fosforečnany, nebo spíše fosfáty  ve výživném substrátu? Proč je naše metoda hnojení nejlepší? Proč není použití komplexních hnojiv vždy ideální? Jak vytvořit a udržovat rostlinné akvárium založené na substrátu INVITAL Japanese Soil(dříve Platinum Soil) a řadou hnojiv Seachem.

Odpovědět na veškeré otázky se pokusíme v následujícím článku.

Výživný aktivní substrát - jak funguje?

Abychom to zjednodušili, je to jakési podloží, které do sebe "nasává" minerály a další kationty. Díky tomu pak klesne hodnota tvrdosti GH, KH a ustálí se pH na nějakých 6,5. Substrát dá se říci pracuje celou dobu, ale má omezenou kapacitu pojmutých kationtů (tzv. CEC). Díky této hodnotě jsme schopni odhadnout životnost substrátu a proto bychom správně neměli používat tvrdou vodu, neboť substrát zbytečně zásobujeme dalšími, někdy neprospěšnými kationty.

Jak hnojit

Na trhu nalezneme velkou řadu komplexních hnojiv. Pro správné zásobení substrátu látkami NPK (Dusík-Fosfor-Drasík) doporučujeme Seachem Flourish či Easy Life Profito. Tyto hnojiva však obsahují jen stopové prvky, železo a menší množství draslíku. Tyhle hnojiva však nejsou ideální úplně pro každou nádrž, některé - například bez ryb potřebují více dusíku proto se vyžaduje zároveň i použití Seachem Flourish NitrogenPokud máte málo železa přidejte Seachem Flourish Ironpro doplnění draslíku pak Flourish pottassium. Jak ale zjistíme, kolik které živiny máme v nádrži? Stačí pouze použití běžných akvarijních testů.

Tři základní problémy:

Založení nádrže - Samozřejmě při zakládání nádrže bychom měli dbát hlavně na efektivní filtraci a její správné osídlení bakteriemi. Během prvních dvou týdnů musíme měnit 1/3 vody každé tři dny a sledovat parametry GH, KH, množství draslíku a dusičnanů. V téhle fázi bychom neměli hnojit a délka osvětlení přesahovat 6 hodin. Po zmíněných dvou týdnech už funguje nitrifikační proces (NH4 a NO2 nejsou přítomny) a kořeny rostlin začínají růst a my můžeme začít s hnojením. Sledujeme i hodnotu draslíku a držíme ji optimálně okolo 10 mg/l.

Draslík - Někdo tvrdí, že více draslíku ve vodě ničemu neškodí, to však není pravda, neboť jeho nadbytek naruší minerálovou rovnováhu v nádrži. Z toho důvodu se růst rostlin zastaví a začnou nám problémy s řasou. Dle našeho pozorování je ideální se držet v rozmezí 5mg/l - 15mg/l . Hodnoty sledujeme průběžně pomocí testuPři použití substrátuI NVITAL Japanese Soil není přidávání draslíku v prvních týdnech nutné viz. další části článku.

Fosforečnany - Divíte se, kde zmizelo veškeré PO4, které jste do nádrže přidali? Jelikož žijeme ve světe, kde platí fyzikální zákony a přírodní rovnováha, nic nemůže jen tak zmizet. Přidané fosforečnany absorboval substrát, který je předá kořenům rostlin a tak je nemůžete testem z vody dohledat.  Jediný způsob na otestování koncentrace je odebráním vody z prostředí substrátu,  přefiltrováním skrz kávový filtr a následným testem. Níže na obrázcích uvidíme postup takového testování, kdy výsledná koncentrace PO4 v substrátu byla 0,2-0,3 mg/l zatímco ve vodě NULA - zajímavé že?

 

 

Nádrže založené se substrátem INVITAL Japanese Soil 

Níže najdete od kolegů z Polska nádrž, kterou založili se substrátem INVITAL Japanese Soil  a hnojili pomocí komplexního hnojiva a doplňky. Čas od založení až po finální fotografie je pouhých 10 měsíců.

Použitá technika:
Akvárium: 200x50x50 cm (500L)
Filtrace: Aqua Nova NCF 2000
Osvětlení: LED 290W
Substrát: INVITAL Japanese Soil Powder
Rostliny: IN-VITRO

 

 č.2
 č.3
 č.4
 č.5
 
A zde je to stejné akvárium, akorát se veškeré rostliny vytrhaly a nahradily se rostlinami košíčkovými. Jasně nám to ukazuje, že i po takovém množství pěstovaných rostlin INVITAL Japanese Soil  neztratil svou schopnost přijímat a vyživovat zcela nové rostliny.
 
 č.6
 č.7
 č.8
 č.9
 

Postup hnojení se substrátem INVITAL Japanese Soil

Začátky

Budeme čerpat z pozorování akvaristů, kteří založili nádrž zobrazenou výše.
Po 2 týdnech přidáváme dusičnany pomocí Seachem Flourish Nitrogen nebo Nitro Plus na dávku do 0,75mg/l denně. Fosforečnany přidáme v koncentraci 0,1mg/l denně a hlídáme ať nepřekročíme koncentraci v substrátu max 0,2 mg/l. Draslík přidáváme do nádrže abychom dosáhli na zmíněnou optimální hodnotu 10mg/l - k tomu nám poslouží  Seachem Flourish Potassium nebo Easy Life Kalium či KALI Plus

Mikroživiny a stopové prvky

V začátcích není zcela nutné přidávat stopové prvky a začneme s nimi až kolem čtvrtého týdne. Dodáme je pomocí Seachem Flourish Traceželezo pro vybarvení zvlášť pak skrze Seachem Flourish Iron v množství 0,05mg/l denně.

Fosforečnany

Po několika týdnech začneme dávkovat okolo 0,3 mg/l PO4 denně. Jak jsme již dříve zmiňovali po pár hodinách hodnota PO4 ve vodě klesne na 0, v substrátu se však ukáže hodnota 0,2-0,3mg/l. Snažíme se držet okolo těch 0,2mg/l, proto bude ze začátku potřeba častějších testů PO4 ze substrátu, neboť doporučené dávkování 0,3mg/l je pro tak hustě zarostlé akvárium jako na obrázku výše, vlastní dávkování si pro své akvárium je nutné určit. Při koncentraci 0,2mg/l (ze substrátu) rostou velice rychle, mají krásný vzhled a nevykazují příznaky nedostatku fosforečnanů a hlavně: Není problém s řasami.

Shrnutí výsledných ideálních parametrů vody při použití INVITAL Japanese Soil:

GH okolo 6
KH 3-4
Ca - 25mg/l
Mg - 10mg/l
K - 10mg/l
NO3 - 5mg/l
PO4 - z vody nedekovatelný po pár hodinách, ze substrátu 0.2 ppm
Fe - 0,1 mg/l
Týdně výměna třetiny vody.

Zdroj s laskavým svolením autora: http://www.qualdrop.pl/a-bit-about-fertilization-of-active-substrates-platinum-soil-the-best-active-substrate/

 

Získejte výhody

Přidejte se na naši Facebookovou stránku a získejte slevy, informaci o nových článcích a návodech, praktické tipy, inspirace a mnoho dalšího

Přidat se můžete zde

Jsme i na INSTAGRAMU

Na náš Instagram, stejně jako na naši FB stránku, pravidelně každý den přidáváme zajímavý obsah, jako slevy, tipy, videa a mnoho dalšího. Přidejte se i na náš IG a nic Vám neunikne.

Přidat se můžete zde