Jsme největší eshop s akvaristikou v ČR a SK!

Měření CO2 pomocí drop checkeru

V kategorii: CO2 - oxid uhličitý

Měření CO2 pomocí drop checkeru

 

Aplikace CO2 je nejdůležitější komponentou asociovanou s rostlinnými akvárii. Většinou jeho nedostatek a nedostatečná distribuce po nádrži způsobuje růst řas. Často hledáme problémy jinde (speciálně platí pro metodu Estimative index), ale problém je právě v CO2. Je to především proto, že ostatní živiny lze v akváriu změřit, protože víme, kolik jich dodáváme. CO2 však ne a pokud ano, nelze se na toto měření 100% spolehnout. Pokud je ho v nádrži nedostatek, rostliny trpí a řasa bují. Navíc na rozdíl od ostatních živin je nadměrné množství CO2 pro ryby škodlivé, protože se můžou udusit.

 

Proč je tak složité udržovat vhodné množství CO2?

 

Představme si nasycené nápoje jako pivo či colu. Pokud otevřeme láhev, bublinky CO2 jsou stále uvnitř, jestliže je však necháme otevřené v ledničce, časem bublinky vyprchají. Když je necháme postavené na stole, bublinky budou pryč ještě rychleji. Je to proto, že vyšší teploty podporují únik plynu z kapaliny. Je to naprosto odlišné oproti dávkování chemikálií do akvária (když dáme cukr do horkého čaje, rozpusí se rychleji). Složité je to proto, že se snažíme udělat sodovku z vody, která má teplotu jako v tropech.

 

Co nám řeknou drop checkery?

 

Drop checkery nejsou nic víc, než obyčejný pH test a to navzdory tomu, že je na obalech majestátný nápis „dlouhodobý test CO2“. Většina akvaristů vlastní pH testy, které při modré barvě indikují zásaditou vodu (> pH7), zelená neutrální (=pH7) a žlutá kyselou (<pH7). Je tomu tak, protože činidlo je tvořeno látkou zvanou Bromothymol blue. Účelem je, abypH, které máme v nádrži, bylo díky dostatku CO2 ve vodě takové, aby uspokojilo růst rostlin a zároveň bylo nižší, než aby bylo škodlivé pro naše živočichy. Obecně se tvrdí, že by se hodnota CO2 v akváriu měla pohybovat okolo 30mg/l.

 

Vztah mezi CO2, pH a KH

 

Čím více CO2 ve vodě rozpustíme, tím nižší bude pH.

 

Pokud pH stoupne ze 6 na 7, indikuje, že je CO2 ve vodě méně, jestliže však klesne z 6 na 5, koncentrace CO2 ve vodě se zvyšuje.

 

KH neboli uhličitanová tvrdost je v podstatě množství uhličitanu ve vodě. Jeho účelem je neutralizovat kyselost ve vodě. Uhličitany jsou proto jakýmsi štítem, který udržuje hodnotu pH vyšší i při přihnojování CO2. Z tohoto důvodu je kH také známé, jako míra zásaditosti vody (zásaditost = vysoké pH).

 

Proto bude mít akvarista „A“, jehož voda z kohoutku má hodnoty pH 7.2 a kH 10 (vysoké množství uhličitanu) po zvýšení CO2 na 30mg/l pH snížené jen na 7.0.

 

Zatímco akvarista „B“, jehož voda bude mít hodnoty pH 7.2, ale kH 6 (v jeho vodě se může utvořit více kyselosti, protože má v jeho vodě méně uhličitanu) bude zvýšení na 30mg/l CO2 znamenat pokles pH až na 6.8.

 

Pokud by akvarista „B“ do své vody přidal jedlou sodu, jeho kH by stouplo. Neztratilo by se žádné CO2, v akváriu by měl stále 30mg/l CO2, ale soda by navázala více kyselosti ve vodě a akvarista by viděl, jak mu stoupá pH. Přesně tato vlastnost jedlé sody nám pomáhá v boji proti žaludečním kyselinám, když se přejíme.

 

s

 

Proč se nepoužívá voda z nádrže v drop checkeru?

 

Pokud by bylo rozpuštěné CO2 jediným zdrojem kyselosti v akváriu, bylo by velmi snadné změřit pH v akváriu, a z něj následně vyčíst množství CO2 obsaženého ve vodě. Bohužel tomu tak ale není. Ve vodě je mnoho dalších zdrojů kyselosti jako například močovina, čpavek, či fosfáty, které do vody přidáváme sami jako hnojivo. Proto je samotné měření CO2 pomocí pH velmi nepřesné, protože nám neodhalí přesné množství kyselosti vytvořené právě rozpuštěním oxidu uhličitého (CO2).

 

Z tohoto důvodu musíme drop checker naplnit destilovanou vodou, protože přesně známe hodnotu kH této vody – 0°. Tato voda v kombinaci s obyčejným činidlem na měření pH se v drop checkeru vůbec nedostane do kontaktu s vodou z nádrže. Avšak díky bublině pod drop checkerem se vypaří CO2 do drop checkeru a tím bude plyn CO2 reagovat s našim činidlem uvnitř drop checkeru. Abychom poznali, že má naše voda v akváriu obsah CO2 udávaných 30mg/l, musíme upravit naši destilovanou vodu v dropcheckeru z 0° na 4° dkH. Pokud bude mít voda v drop checkeru tuto hodnotu, při množství 30mg/l CO2 ve vodě se naše kapalina v drop checkeru zbarví světle zeleně (pH bude na hodnotě 6.6). Pokud by činidlo nemělo hodnotu 4° dkH, ale 5°, světle zelená barva by nám indikovala množství CO2 v nádrži na 38mg/l. Toto činidlo o hodnotě 4° dkH si lze namíchat pomocí destilované vody a špetky jedlé sody, avšak lze jej i koupit v akvaristikách.

 

Jak lze drop checker sestavit a jsou všechny dropcheckery stejné?

 

Drop checker lze zakoupit či si jej vyrobit v různých tvarech a vyrobený z mnoha materiálů jako např. ze skla či plastu. Pokud se rozhodnete koupit drop checker, je jasnou volbou checker od JBL. Je naplněn pH činidlem (Bromothymol Blue).

 

Následující obrázek ukazuje JBL drop checker soupravu, která se skládá z černé přísavky, průhledné nádobky, z které rozpoznáme barvu činidla a Bromothymol Blue (který paradoxně není modrý). Vzadu je láhev obsahující roztok s hodnotou 4° dkH.

 

drop checker

 

Při instalace se řiďte návodem uvnitř soupravy.

 

Měl bych na noc vypínat CO2?

 

Není povinné CO2 na noc vypínat, avšak doporučuje se to. Lidi k tomu vede hned několik důvodů. Prodloužíme interval výměny plynu v láhvi, neohrožujeme živočichy a můžeme dávkovat více plynu přes den, kdy jej rostliny potřebují (v noci jej nevyužijí, protože dýchají a spotřebovávají pouze kyslík). Budete však pořebovat elektromagnetický ventil a spínací hodiny.

 

drop checker

 

Z nuly na 30mg/l.

 

Barva drop checkeru se mění během dne na základě následujících skutečností. Když se ráno zapnou světla, drop checker vám ukazuje koncentraci CO2, která byla v nádrži asi 2 hodiny před zapnutím světel. Je třeba brát v úvahu, že než se dostane CO2 přes bublinu drop checkeru do indikátoru, může uplynout značná doba (záleží na velikosti bubliny). Změna může být patrná klidně i po 4 až pěti hodinách. Je třeba být trpělivý, pokud ztratíte nervy, bude kapalina ukazovat stále tmavě zelenou barvu, vy přidáte plyn a udusíte své ryby. Teprve až bude po všem, checker vám ukáže žlutou barvu. Jakmile začnou ryby lapat po dechu, uberte CO2. Ryby musí být v pohodě. Jen při optimálním dodávání CO2 bude nádrž čistá, rostliny budou prosperovat a řasy nebudou mít šanci.

 

drop checker

 

drop checker

 

Drop checker používejte rozumně a trpělivě. Je dobré si vyhradit víkend a pozorovat checker doma, jak se během dne mění jeho barva. Najděte ideální koncentraci (světle zelená). Pokud bude barva příliš tmavá, přidejte CO2. Ryby tolerují koncentraci světle zelenou, se žlutou už mají problémy. Je třeba zmínit, že pokud budete dostatečně čeřit hladinu, dostane se do vody více kyslíku a vy můžete přidat CO2. Pokud bude v nádrži CO2 dostatek, můžete nastavit hodiny tak, aby se plyn vypínal 1-3 hodiny před zhasnutím světel, protože se jej během dne ve vodě nahromadilo dostatek. Při správném načasování můžete ušetřit mnoho CO2 z tlakové láhve. Je důležité, aby byla koncentrace CO2 dostatečná už při rozsvícení světel.

 

První obrázek ukazuje ideální koncentraci CO2 ve vodě, druhý zobrazuje stav, kdy je plynu moc.

 

Jak často mám měnit činidlo uvnitř drop checkeru?

 

Standartně se kapalina uvnitř mění při výměne vody, tzn. jednou týdně.

 

Další faktory ovlivňující dostupnost CO2 rostlinám

 

Když teď můžeme vizuálně kontrolovat množství CO2 v nádrži, zjistíme, že hladina CO2 je v různých místech akvária různá. Rostliny, které jsou v proudu vody mají daleko lepší přístup k CO2 než ty, které jsou mimo proud. Proudění v nádrží a distribuce CO2 je často opomíjená, ač je stejně důležitá jako množství bublin za sekundu dávkovaných do nádrže. Proto se udává, že by měla být voda v nádrži přefiltrována 3-5 krát za hodinu (reálný průtok). Problémem však je, že neexistuje filtr, který by tohle zvládl a byl zároveň naplněn filtračními hmotami. Proto musíme proud zajistit buďto více filtry nebo ke svému stávajícímu filtru přikoupit vodní čerpadlo či dvě. Měřil jsem reálný průtok svého filtru a při jeho udávaných 1700l/h jsem naměřil reálný průtok jen 800l/h. Měli bychom tedy počítat, že reálný průtok je zhruba 50% udávaného, proto by měl součet průtoků čerpadel a filtrů dosahovat průtoku vody v nádrži 6-10 krát za hodinu. Uvažujme akvárium o objemu 200l. Voda v něm by měla být přefiltrována 3krát za hodinu, tzn. Že by jeho filtr měl mít reálný průtok 600l/h. Měli bychom tedy koupit filtr a čerpadlo o celkovém průtoku 1200l/h.

 

lilly pipes

 

Rozstřikovací rampy vs. Lilly Pipes – Mám tendenci se vyhýbat Lilly Pipes a upředňostňovat rozstřikovací rampy, protože Lilly Pipes vypouští vodu přímo před sebe a po stranách nádrže je nedostatečný proud. Je to ideální v menších nádržích, ovšem ve větších je proud po krajích a v rozích velmi slabý, a tak se zde nedostane CO2. Rostliny mají v těchto místech příznaky nedostatu světla, ale jejich neduživost je důsledkem právě nedostatečného proudu, potažmo nedostatku CO2. V delších nádržích doporučuji rozstřikovací rampu na zadní stěně (přip. dvě), která bude vytvářet proud směrem k přednímu sklu, ten se bude odrážet ke dnu a následně k zadnímu sklu (vír). To zajistí maximální pokrytí a dostatek CO2 ve všech koutech akvária. Proud je optimální, pokud se rostliny kymácejí v proudu.

 

Pokud bude v nádrži dostatek CO2 a proud bude dostatečný, rostliny porostou velice vitálně a po řasách nebude ani památky.

 

Článek byl volně přeložen z www.ukaps.co.uk


marko41b - 21/11/2012

Dobry den.
Dnes sa mi podarilo dokoncit staly test na CO2. Namiesal som roztok 4 dkH podla navodu bez merania testom. na liter vody 6g sody..... a pridal par kvapiek pH testu. Pekne sa to zafarbilo do modra a nasadil do nadrze. Po celodennom sledovani nezmenil farbu. Pridavam CO2 kvasenim a rastlinky pekne bublaju.
Neviem v com moze byt problem. Netvrdim ze mam CO2 na optimalnej urovni, ale ked ratliny viditelne napreduju a bublinkuju farbu by zmenit trochu mal. Nema niekto podobnu skusenost?


Ardjuna - 21/11/2012

To, že rostlinky bublinkují, neznamená (jak se mnoho lidí mylně domnívá), že mají dostatek CO2. Znamená to jen a pouze to, že u nich probíhá v intenzivní míře fotosyntéza, a že kyslík, který vzniká jako vedlejší produkt této fotosyntézy, už se nemůže ve vodě rozpouštět, protože je jím okolní voda už nasycená. Bublinkování u rostlin je možné dosáhnout i bez CO2 ... stačí jednoduše zvýšit intenzitu osvětlení tak, abychom měli opravdu silné osvětlení. Rychlost fotosyntézy totiž řídí právě světlo. Čím více světla na rostlinky pouštíme, tím více je nutíme k rychlému růstu/fotosyntéze. Jak už jsem ale naznačil, to nic nevypovídá o tom, jestli jsou v dobré kondici a jestli mají dostatek živin (vč. CO2). Klidně se také může stát, že rostlinky sice budou vypouštět bublinky, ale jakmile z vody vyčerpají všechny živiny (především CO2), tak začnou velmi rychle strádat a v nádrži se může začít objevovat řasa. To, že rostlinky bublinkují tedy znamená především to, že máš velmi silné osvětlení ... což je samo o sobě velké riziko. Více světla = rostliny mají větší hlad = potřebují více živin (vč. CO2). Pokud jim potřebné množství živin nedodáš = strádání a řasy.

PS: Možná by stálo za to koupit si koupit kvalitní náplně do drop checkeru třeba od firmy Dennerle za 179,- Kč (http://www.zoohit.cz/shop/akvaristika/technika/co2_systemy/18895/121008#1). Za tu cenu jich máš 5ks a každý ti vydrží cca měsíc.


marko41b - 22/11/2012

Pravdepodobnost tvojej teorie je dost vysoka, ale ako som sa docital na ostatnych vlaknach fora, moj problem bude asi pH BEN TEST.


LaXo - 02/10/2011

fajn clanok


honza - 23/12/2011

Chtěl bych poradit ohledně výroby měřící kapaliny.Zkoušel jsem ji vyrobit podle návodu z destilky,jedlé sody a ph indikátoru.Ale při získáni KH4 a smíchání se 7 kapkami indikátoru se kapalina zbarví pouze do tmavozelena nikoli do modra.Zkoušel jsem i s KH5 a KH6 ale výsledek pořád stejný.PH test od fa Dajana.Poradí někdo zkušený?


Vladik - 23/12/2011

Ono by to nemelo byt uplne modre, myslim, ze tmavozelena je ok. Zalezi ale na hodnote kh roztoku. Musis si byt jisty, ze je 4°, jinak to nebude fungovat.


honza - 23/12/2011

Roztok jsem několikrát testoval a pokaždé tmavězelená.Zmodral teprve až jsem dal na špičku páratka trochu te sody,oklepal přebytek a zamíchal.Jenomže při testovani tohodle vzorku vyletělo KH na víc než deset.Tak nevím.Dnes jsem testoval vodu po přidání sody a KH4 PH6,6.Podle Tilmanovy tabulky co2 ok.Barva testru světle zelená,ryby ok.


Gargamel - 29/02/2012

Voda v checkeru musí být 4 dKH. JBL myslím prodává vodu s touto hodnotou k testu (nebo se to dokupuje, teď nevím). Jakmile to bude třeba 3, výsledek je okamžitě značně zkreslený. Pokud je voda v akváriu 4, lze použít ji. Otázka je, jestli se tomu dá věřit...


Gargamel - 29/02/2012

Nechápu, proč tam píší použít vodu z akvária, když potom dosáhnete úplně jiných výsledků... Vodu z akvária rozhodně nepoužívat, pokud ji ale máte opravdu 4°, tak můžete. Málokdo má ale přesně tuto hodnotu. V drop checkeru musí být VŽDY voda o hodnotě 4°dKH. Nevím, jak si v návodu můžou být jisti, že ji právě vaše voda obsahuje. Já mám třeba v akváriu jen 2°, u mě by dc nefungoval.


LaXo - 01/03/2012

ja som kupoval tento test pred cca 2.tyzdnami a su tam uz len dve flasticky s ktorych je potrebne do DC nakvapkat 35 kvapiek, nic viac. Takze uz je to asi ako ma byt :)


Miso - 01/03/2012

@Gargamel: povodne JBL v DC pouzival vodu z akva a mal tam stupnicu pozadovaneho zafarbenia podla toho ake mas kH. V tych novych je uz pribaleny roztok 4dkH.

Aj keby si mal v akva vodu s 4dkH je tam vela inych prvkov ktore mozu zafarbenie DC ovplivnit.


Gargamel - 01/03/2012

Miso: Tak v tom případě ano. Stejně si ale myslím, že to není ideální, protože jak píšeš, v akváriu může být cokoliv rozpuštěno, což bude ovlivňovat hodnoty vody a výsledek měření tak může být úplně špatný.
drol: Potřebuješ jednak indikátor (je to roztok bromothymol blue) a za druhé obyčejnou vodu, která má hodnotu 4°dKH. Do této vody nakapeš několik kapek indikátoru a je hotovo. JBL myslím právě tu vodu o této hodnotě míchá a prodává. Pohledat ale budeš muset sám, nevím, kde to sehnat.


Miso - 02/03/2012

referencny roztok 4dkH som u nas nevidel, viem ze to niekto objednaval z ebay. JBL ho predava ako nahradnu napln spolu s cinidlom, ale tiez som to u nas nenasiel. Takze to miesam so sodou ale mam podozrenie ze nieje soda ako soda. Takze asi skusim hotove naplne od Dennerle, 10eur na 5mesiacov znesiem ;).


serpent - 04/03/2012

Zdravím, také jsem si udělal roztok dkH 4, první týden byl ok- modro-zelený, ale po cca 3 týdnech jsem chtěl znovu použít, ale našel jsem roztok žlutý. Nevíte jaká je trvanlivost roztoku, nebo proč se mi roztok takto zbarvil?


Lubek - 19/06/2012

Mne ale stále nieje jasné ako to môže fungovať. Veď predsa keď drop-checker nasadzujem na sklo akvária, tak naberiem vzduch zmiestnosti ktorý slúži ako bublina... a o to ide, roztok sa predsa zafarbí podla toho, kolko CO2 je v tom vzduchu ktorý som mal v miestnosti, čiže mi to príde že meriam množstvo CO2 vduchu v miestnosti a nie množstvo CO2 vo vode.... alebo sa mýlim??


Gargamel - 19/06/2012

Do toho vzduchu, který si nabral z místnosti a je v drop-checkeru se dostává z vody plynné CO2. Myslím, že se tomu říká difúze.
Když přidáváš do vody CO2 nebo vzduchovacím kamínkem dodáváš vzduch, taky jdou bublinky k hladině a tam uniknou do vzduchu nad akváriem. Je to naprosto stejný princip, akorát to jde do vzduchu v drop checkeru a ne nad akvárium.


Lubek - 19/06/2012

To mi je jasné, len mi nieje úple jasné to, či nehrá rolu aj množstvo CO2 v tom vzduchu v bubline z miestnosti. Ale zrejme to funguje tak ako má :)


Gargamel - 19/06/2012

Nehraje, stejně tak jako se plyn dostává z vody ven, tak se dostává i ze vzduchu do vody. Je to navzájem propojené a výměna probíhá neustále.


Další stránka