Jsme největší eshop s akvaristikou v ČR a SK!

Dusík

V kategorii: Jak na hnojení akvarijních rostlin

Dusík bývá častou příčinnou problémů s rostlinami a řasami. Jeho nedostatek brzdí růst rostlin, ty opadávají, chřadnou a nastupuje řasa. Dusík se do akvária dostává více způsoby. Prvním je rozklad organických nečistot (trusu ryb, opadaných listů rostlin, nespotřebovaného krmiva). Do akvária se může dostat i vodou, která je bohatá na dusičnany (NO3), které dusík (N) obsahují. Koncentrace dusičnanů ve vodovodní vodě nebývá téměř nikdy vyšší než 50 mg/l. Na většině míst je však koncentrace NO3 ve vodovodní vodě blížící se nule.

Dusík se v akvarijní vodě vyskytuje v několika sloučeninách.. Je to čpavek (NH4), který vzniká právě rozpadem rostlin, trusem ryb a rozkladem veškerých organických nečistot. Při pH nad 7,5 je pro ryby toxický a navíc bylo prokázáno, že je hlavním spouštěčem řas. Z těchto důvodů je nutné postarat se o to, aby z akvária zmizel. Jednak tomu pomáhají pravidelné výměny vody a druhak jsou to užitečné bakterie ve filtrech a substrátu, které jej konvertují na dusitany (NO2), které jsou pro ryby také toxické a následně na dusičnany (NO3), které jsou toxické pouze v hodnotách nad 70 mg/l.

Dusičnany a čpavek

Rostliny přijímají dusík ve formě dusičnanů (NO3), čpavku (NH4) nebo i z močoviny (CH4N2O). My se snažíme krmit rostliny dusíkem především pomocí dusičnanů (NO3), avšak rostliny s nadšením uvítají i čpavek (NH4) - lze jej i měřit. Čpavkem lze však hnojit jen v malých množstvích a v akváriích silně zarostlých rostlinami tak, aby byl spotřebován velmi rychle rostlinami. Jeho zvýšená koncentrace je toxická a způsobuje řasy. Čpavkem hnojí jen ti nejzkušenější rostlinkáři, protože vědí, co dělají. Mnoho rostlin totiž na přihnojení čpavkem reaguje opravdu pozitivně.

Co je tedy našim cílem? Dodat dusík formou dusičnanů a snížit množství čpavku na minimum.

Koncentrace dusičnanů (NO3) by se měla pohybovat v rozmezí 5-30 mg/l. V akváriu budou dusičnany vznikat jednak přeměnou čpavku pomocí bakterií a také výměnou vody (pouze pokud máte vstupní vodu bohatou na dusičnany). Více ryb samozřejmě vyprodukuje více čpavku a následně z něj bakterie vytvoří i více NO3. Pořiďte si kvalitní testy na NO3 a pravidelně kontrolujte jeho množství v akváriu. Pokud bude vyšší než 30 mg/l, měňte více vody a omezte krmení ryb, pokud však bude nižší než 10 mg/l, dodejte jej pomocí KNO3 (dusičnan draselný) nebo již namíchaného přípravku, který dusičnany obsahuje. Můžete použít i některé z komerčních hnojiv obsahující NPK. NO3 bývá málo zejména v akváriích s málo rybami, čistých nádržích, v akváriích se vstupní vodou, která má nízké množství dusičnanů a v akváriích se silným osvětlením, ve kterých zrychlená fotosyntéza vyčerpá příliš rychle všechny dusičnany.

Zbarvení rostlin

Je také dobré zmínit, že na množství dusičnanů závisí i vybarvení rostlin. Při nízkých hodnotách NO3 se rostliny lépe zbarvují do červena. Toto však opět nechejte zkušenějším rostlinkářům, protože při nízkých hodnotách NO3 vzniká riziko, že se dostane NO3 na nulu a rostliny přestanou růst úplně, což způdobí řasy.

Čpavek se naopak snažíme co nejvíce odstraňovat a to jednak pravidelnými velkými výměnami vody (čím více a častěji, tím lépe) a jednak podpořením bakterií - větší filtry, dostatek kyslíku - lehké čeření hladiny, zdravé rostliny produkující kyslík fotosyntézou. V žádném případě nenechávejte v akváriu jakoukoliv nečistotu - garantuji vám, že množství řas závisí více než si myslíte na organických nečistotách v akváriu, protože se z nich velmi rychle utvoří čpavek a následně řasy.

 

Pokračování seriálu: Fosfor

Získejte výhody

Přidejte se na naši Facebookovou stránku a získejte slevy, informaci o nových článcích a návodech, praktické tipy, inspirace a mnoho dalšího

Přidat se můžete zde

Jsme i na INSTAGRAMU

Na náš Instagram, stejně jako na naši FB stránku, pravidelně každý den přidáváme zajímavý obsah, jako slevy, tipy, videa a mnoho dalšího. Přidejte se i na náš IG a nic Vám neunikne.

Přidat se můžete zde